Karta Buke Rijeka

Karta Buke Rijeka

Javni uvid karte buke i akcijskog plana upravljanja bukom – Grad Grad Rijeka Javni uvid karte buke i akcijskog plana upravljanja .

DARH2 :::..::: Akustika ::: Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova | HAOP.

MODERNE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI PAMETNIH GRADOVA DARH 2 i Acustica izrađuju kartu buke za Maltu tportal.

Grad Rijeka Mape Izrada karte buke i akcijskog plana Grada Rijeke.

Grad Rijeka Javni uvid karte buke i akcijskog plana upravljanja Javno izlaganje o strateškoj karti buke i scenarijima upravljanja .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *